Trisad Hakkında

DERNEĞİN KURULUŞ AMACI 

Anayasamızın öngördüğü esaslara uygun Triko sanayicilerinin liderlik vasıflarını, Sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek suretiyle toplumun sosyo – ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

TARİHÇE

TRİSAD Türkiye Triko Sanayicileri Derneği sektör mensuplarının desteklediği İHKİB Trikotaj Meslek Komitesini oluşturan sanayiciler tarafından 06.01.1994 yılında kuruldu. Sektörün beraberliğini sağlamak, birbirleri ile yardımlaşmayı gerçekleştirmek problemlerine ortak çözüm bulmak, resmi makamlar nezdinde sektörü temsil etmek ve problemleri anlatmak, ticaret – sanayi odalarında ve İHKİB bünyesinde sektörü temsil etmek, triko eğitimini sağlamak amacını güden derneğin ilk tohumları meslek komite toplantılarındaki sohbetlerde atılmış, dernek olma fikri giderek güçlenmiş ve uzun düşünce süresinden sonra karara varılmıştır. Ancak ekim ayında resmi formalitelere başlamadan önce, Holidayınn otelinde yapılan tarihi bir toplantı ile sektör mensuplarının fikrine başvurulmuştur. Sektör çok büyük bir coşku ile fikri desteklemiş ve yardımlaşmalarını da hiç esirgememiştir.

HAKKIMIZDA

1994 yılından beri Türk Triko sektörüne hizmet veren derneğimiz “Türkiye Triko Sanayicileri Derneği ( TRİSAD )” uzun yıllara dayanan geçmişi ile ülkemizin en eski STK’larından biridir. 300’e yakın seçkin üyesi bulunan derneğimiz , kurucusu olduğu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile bir ilki başararak sektörün eğitimli eleman ihtiyacına da cevap vermektedir. Lisemiz Aynı zamanda Ülkemizdeki ilk Tematik liselerden bir tanesidir. TRİSAD , Esenler/ Giyimkent’te mülkü kendisine ait olan genel merkezinde üyelerine yönelik gerçekleştirmiş olduğu eğitimler, seminerler, fuarlar, yurtdışı iş gezileri, üyeleri ile bilgi alışverişi, çeşitli sosyal etkinlikler ve pazar araştırması gibi faaliyetlerle üyelerinin gelişimine katkı sağlamaya devam etmektedir. Ayrıca sektörümüzü ilgilendiren İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve benzeri kuruluşlarda derneğimiz üyesi temsilciler bulundurmaktadır.